• Register
  • Login
About Us Banner TOP

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2556 ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านบริหารงานขายและการตลาดโครงการ, ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน และเป็นตัวแทนขาย /
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยหลากหลายอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน บนทุกทำเลที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร“Success Square.. We Create Your Success” บริษัทมีนโยบายในการจัดหาและให้คำแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ด้วยการคัดสรรและรวบรวมอสังหาริมทรัยพ์ทำเลที่ดีที่สุด
เพื่อตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย จัดหาที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอย่างเหมาะสม บริการงานขายอย่างเข้าใจลูกค้า เป็นมิตร และใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุด ด้วยความมุ่งมั่น
ในด้านการบริการดังนี้
1. สร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจให้กับลูกค้า
2. ร่วมประสานงาน ระหว่าง เจ้าของร่วม นิติบุคคล และผู้เช่า
3. เป็นผู้ให้บริการได้อย่างดีเยี่ยมจนคุณประทับใจ ด้วยการเอาใจใส่ทุกรายละเอียด

© 2017 , All Rights Reserved by Success Square